DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT PHƯỜNG CÔ GIANG NĂM 2024
HOTLINE: (028)3837.4761

Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

THÔNG TIN YÊU CẦU:
- Chụp mã QRCODE CCCD
- Người yêu cầu(*):
- Số CMND/CCCD(*):
- Điện thoại liên hệ(*):
- Email liên hệ:
- Địa chỉ liên hệ(*):
- Nội dung yêu cầu:
Quý khách vui lòng đính kèm hình ảnh giấy tờ liên quan đến hồ sơ
Tên loại hồ sơChọn tập tinDanh sách tập tin đã đính kèm
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người yêu cầu(mặt trước, mặt sau) (*): Đính kèm tập tin
  Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở: Biểu mẫu Đính kèm tập tin
   Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cung cấp
   Lưu ý: (*): Phần bắt buộc nhập.
   Qúy khách có đồng ý với thông tin đăng ký trên?

   Đồng ý Chỉnh sửa