DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT PHƯỜNG CÔ GIANG NĂM 2024
HOTLINE: (028)3837.4761

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 LÊ THU HUYỀN BÍ THƯ 090.8418.177
2 HUỲNH MINH THẮNG PHÓ BÍ THƯ 091.3121.720
3 TRẦN TRỌNG NGHĨA CHỦ TỊCH UBND 0916.999.978
4 HUỲNH THỊ NGỌC HÂN PHÓ CHỦ TỊCH UBND 0933822768
5 PHẠM VĂN THÊM PHÓ CHỦ TỊCH UBND 0908235489
6 DƯƠNG TỰ QUỐC KHÁNH CHT BCH QUÂN SỰ 090.8254.064
7 HUỲNH THANH NHUNG CHỦ TỊCH UB.MTTQVN 090.7070.858
8 LÂM VĂN TRÍ TRƯỞNG CÔNG AN 090.3312.206