Bộ phận Sao y, chứng thực hoạt động thêm ngoài giờ từ 17g00 - 18g00 các ngày trong tuần từ thứ 2 - thứ 6
HOTLINE: (028)3837.4761

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 LÊ THU HUYỀN BÍ THƯ 090.8418.177
2 HUỲNH MINH THẮNG PHÓ BÍ THƯ – CHỦ TỊCH HĐND 091.3121.720
3 LÊ THANH NAM CHỦ TỊCH UBND 097.9975.353
4 HUỲNH THANH NHUNG CHỦ TỊCH UB.MTTQVN 090.7070.858
5 DƯƠNG TỰ QUỐC KHÁNH CHT BCH QUÂN SỰ 090.8254.064
6 LÂM VĂN TRÍ TRƯỞNG CÔNG AN 090.3312.206
7 HUỲNH NAM KHÁNH PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 090.7383.007
8 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG PHÓ CHỦ TỊCH UBND 093.1847.284
9 LẠI VĂN CƯỜNG PHÓ CHỦ TỊCH UBND 090.3980.472