TRUYỀN THÔNG VỀ BỆNH SỐT XUẤT HUYẾTPhòng chống dịch sốt xuất huyếtNGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KHU PHỐ 5 PHƯỜNG CÔ GIANGNGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KHU PHỐ 2, 4 PHƯỜNG CÔ GIANGPHƯỜNG CÔ GIANG TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH THU GOM CHẤT THẢI NGUY HẠI HỘ GIA ĐÌNH VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CỒNG KỀNHNGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC PHƯỜNG CÔ GIANG NĂM 2022
HOTLINE: (028)3837.4761

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 LÊ THU HUYỀN BÍ THƯ 090.8418.177
2 HUỲNH MINH THẮNG PHÓ BÍ THƯ 091.3121.720
3 TRẦN TRỌNG NGHĨA CHỦ TỊCH UBND 0916.999.978
4 HUỲNH THỊ NGỌC HÂN PHÓ CHỦ TỊCH UBND 0933822768
5 PHẠM VĂN THÊM PHÓ CHỦ TỊCH UBND 0908235489
6 DƯƠNG TỰ QUỐC KHÁNH CHT BCH QUÂN SỰ 090.8254.064
7 HUỲNH THANH NHUNG CHỦ TỊCH UB.MTTQVN 090.7070.858
8 LÂM VĂN TRÍ TRƯỞNG CÔNG AN 090.3312.206