DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT PHƯỜNG CÔ GIANG NĂM 2024
HOTLINE: (028)3837.4761

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng

THÔNG TIN YÊU CẦU:
- Chụp mã QRCODE CCCD
- Người yêu cầu(*):
- Số CMND/CCCD(*):
- Điện thoại liên hệ(*):
- Email liên hệ:
- Địa chỉ liên hệ(*):
- Nội dung yêu cầu:
Quý khách vui lòng đính kèm hình ảnh giấy tờ liên quan đến hồ sơ
Tên loại hồ sơChọn tập tinDanh sách tập tin đã đính kèm
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đứng đầu, nhân viên của cơ sở (mặt trước, mặt sau) (*): Đính kèm tập tin
  Tờ khai đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội: Biểu mẫu Đính kèm tập tin
   Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu cơ sở, nhân viên của cơ sở.: Đính kèm tập tin
    Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cung cấp
    Lưu ý: (*): Phần bắt buộc nhập.
    Qúy khách có đồng ý với thông tin đăng ký trên?

    Đồng ý Chỉnh sửa