DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT PHƯỜNG CÔ GIANG NĂM 2024
HOTLINE: (028)3837.4761

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

THÔNG TIN YÊU CẦU:
- Chụp mã QRCODE CCCD
- Người yêu cầu(*):
- Số CMND/CCCD(*):
- Điện thoại liên hệ(*):
- Email liên hệ:
- Địa chỉ liên hệ(*):
- Nội dung yêu cầu:
Quý khách vui lòng đính kèm hình ảnh giấy tờ liên quan đến hồ sơ
Tên loại hồ sơChọn tập tinDanh sách tập tin đã đính kèm
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người yêu cầu (mặt trước, mặt sau) (*): Đính kèm tập tin
  Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo mẫu số 1a, 1b,1c,1d, 1đ ban hành theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP) (Đối với hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng): Biểu mẫu Đính kèm tập tin
   Tờ khai hộ gia đình có người khuyết tật (theo Mẫu số 2a Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP) (Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng): Đính kèm tập tin
    Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội có xác nhận đủ điều kiện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn (theo Mẫu số 2b Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP) (Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng): Đính kèm tập tin
     Tờ khai của đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trong trường hợp đối tượng không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (theo Mẫu số 03 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP) (Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng): Đính kèm tập tin
      Kiến nghị bằng văn bản của đối tượng, người giám hộ hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan đối với trường hợp điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp, thay đổi nơi cư trú. (Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp): Đính kèm tập tin
       Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cung cấp
       Lưu ý: (*): Phần bắt buộc nhập.
       Qúy khách có đồng ý với thông tin đăng ký trên?

       Đồng ý Chỉnh sửa