TRUYỀN THÔNG VỀ BỆNH SỐT XUẤT HUYẾTThông tin về huy động Trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023Phòng chống dịch sốt xuất huyếtTHAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆNHƯỞNG ỨNG NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI 11/7 NĂM 2022"Tiêm vắc xin ngừa Covid-19 là bảo vệ bạn và chính gia đình bạn"
HOTLINE: (028)3837.4761
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀO LÚC 17 GIỜ 30 PHÚT HẰNG NGÀY
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2022
100% Đúng hạn

Đã Tiếp nhận

6971 hồ sơ.

Đã xử lý

6971 hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Tháng

8

Đã tiếp nhận 848 hồ sơ Đã xử lý 848 hồ sơ 100 % đúng hạn
100% Complete

Tháng

9

Đã tiếp nhận 851 hồ sơ Đã xử lý 851 hồ sơ 100 % đúng hạn
100% Complete

Tháng

10

Đã tiếp nhận 88 hồ sơ Đã xử lý 88 hồ sơ 100 % đúng hạn
100% Complete
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 12 THÁNG GẦN ĐÂY
THỐNG KÊ HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
TÌNH HÌNH XỬ LÝ
Đơn vị Đã tiếp nhận Đã giải quyết Chưa giải quyết Hồ sơ trực tuyến
đúng hạn quá hạn trong hạn trễ hạn
Cô Giang 6971 6971 0 0 0 2642