HOTLINE: (028)3837.4761
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀO LÚC 17 GIỜ 30 PHÚT HẰNG NGÀY
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2023
100% Đúng hạn

Đã Tiếp nhận

7989 hồ sơ.

Đã xử lý

7989 hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Tháng

10

Đã tiếp nhận 689 hồ sơ Đã xử lý 689 hồ sơ 100 % đúng hạn
100% Complete

Tháng

11

Đã tiếp nhận 683 hồ sơ Đã xử lý 683 hồ sơ 100 % đúng hạn
100% Complete

Tháng

12

Đã tiếp nhận 157 hồ sơ Đã xử lý 157 hồ sơ 100 % đúng hạn
100% Complete
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 12 THÁNG GẦN ĐÂY
THỐNG KÊ HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
TÌNH HÌNH XỬ LÝ
Đơn vị Đã tiếp nhận Đã giải quyết Chưa giải quyết Hồ sơ trực tuyến
đúng hạn quá hạn trong hạn trễ hạn
Cô Giang 7989 7989 0 0 0 90