DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT PHƯỜNG CÔ GIANG NĂM 2024
HOTLINE: (028)3837.4761
Thành phần hồ sơ
Đóng

Những thủ tục - hồ sơ cần thiết:

 1. Văn bản hoặc đơn đề nghị của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân đứng ra tổ chức mai táng cho đối tượng.
 2. Bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính đối chiếu giấy chứng tử.
 3. Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính đối chiếu quyết định hưởng trợ cấp xã hội đối với trường hợp người đơn thân nghèo đang nuôi con.
 4. Bản sao có chứng thực hoặc hoặc bản photo kèm bản chính đối chiếu giấy khai sinh của người con bị chết đối với trường hợp là con của người đơn thân nghèo đang nuôi con.
 5. Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính đối chiếu sổ hộ khẩu hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã;
 6. Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính đối chiếu quyết định thôi hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp khác của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp là người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.

Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

THÔNG TIN NGƯỜI YÊU CẦU:
- Chụp mã QRCODE CCCD
- Họ và tên(*):
- Số CMND/CCCD (*):
- Điện thoại liên hệ(*):
- Email liên hệ :
- Địa chỉ(*):
- Quan hệ với người chết(*):
THÔNG TIN NGƯỜI CHẾT ĐƯỢC MAI TÁNG :
- Họ và tên(*):
- Ngày sinh (*):
- Giới tính (*): Nam Nữ
- Dân tộc (*):
 • Kinh
 • Hoa
 • Chăm
 • Khơ-me
 • Thái
 • Tày
 • Mường
 • Nùng
 • Hmông
 • Gia-rai
 • Ngái
 • Ê-đê
 • Ba-na
 • Xơ- đăng
 • Sán-chay
 • Cơ- ho
 • Sán Dìu
 • Hrê
 • Mnông
 • Ra-glai
 • Xtiêng
 • Bru-Vân Kiều
 • Thổ
 • Giáy
 • Cơ-tu
 • Gié-Triêng
 • Mạ
 • Khơ-mú
 • Co
 • Ta-ôi
 • Chơ-ro
 • Kháng
 • Xinh-mun
 • Hà-Nhì
 • Chu-ru
 • Lào
 • La Chi
 • La Ha
 • Phù Lá
 • La Hủ
 • Lự
 • Lô Lô
 • Chứt
 • Mảng
 • Pà Thẻn
 • Cơ Lao
 • Cống
 • Bố Y
 • Si La
 • Pu Péo
 • Brâu
 • Ơ Đu
 • Rơ- măm
 • Người nước ngoài
 • Dao
 • Khác
 • Hán
 • Ấn Độ
 • Thanh
 • Úc
 • KHO"
 • Ấn
 • Malaysia
 • Sán Chí
- Hộ khẩu thường trú(*):
- Ngày chết (*):
- Nguyên nhân chết
- Thời gian mai táng
- Địa điểm mai táng
Đăng ký nhận kết quả hồ sơ tại nhà
- Địa chỉ nhận kết quả(*): (Xem giá cước dịch vụ chuyển phát kết quả hồ sơ hành chính tận nhà tại đây)
Quý khách vui lòng đính kèm hình ảnh giấy tờ liên quan đến hồ sơ
Tên loại hồ sơChọn tập tinDanh sách tập tin đã đính kèm
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người yêu cầu (mặt trước, mặt sau) (*): Đính kèm tập tin
  Giấy chứng tử/giấy khai tử người được mai táng (*): Đính kèm tập tin
   Quyết định hưởng trợ cấp xã hội đối với trường hợp người đơn thân nghèo đang nuôi con: Đính kèm tập tin
    Giấy khai sinh của người con bị chết đối với trường hợp là con của người đơn thân nghèo đang nuôi con: Đính kèm tập tin
     Quyết định thôi hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp khác của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp là người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác: Đính kèm tập tin
      Đơn đề nghị (doc, .docx): Biểu mẫu Đính kèm tập tin
       Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cung cấp
       Lưu ý: (*): Phần bắt buộc nhập.
       - Thời hạn tiếp nhận giải quyết là 05 ngày làm việc
       Qúy khách có đồng ý với thông tin đăng ký trên?

       Đồng ý Chỉnh sửa