DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT PHƯỜNG CÔ GIANG NĂM 2024
HOTLINE: (028)3837.4761
Thành phần hồ sơ
Đóng

Những thủ tục - hồ sơ cần thiết:

 1. Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ theo.
 2. Bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em, trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch.
 3. Xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV.

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
vào cơ sở trợ giúp xã hội

THÔNG TIN CỦA NGƯỜI YÊU CẦU/NGƯỜI GIÁM HỘ
- Chụp mã QRCODE CCCD
- Họ và tên(*):
- Ngày sinh (*):
- Số CMND/CCCD (*):
- Điện thoại liên hệ(*):
- Email liên hệ :
- Địa chỉ(*):
- Hoàn cảnh gia đình (*):
THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG TIẾP NHẬN VÀO CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HÔI Nếu cùng là người yêu cầu thì nhấn vào đây
- Họ và tên(*):
- Ngày sinh (*):
- Giới tính (*): Nam Nữ
- Dân tộc (*):
 • Kinh
 • Hoa
 • Chăm
 • Khơ-me
 • Thái
 • Tày
 • Mường
 • Nùng
 • Hmông
 • Gia-rai
 • Ngái
 • Ê-đê
 • Ba-na
 • Xơ- đăng
 • Sán-chay
 • Cơ- ho
 • Sán Dìu
 • Hrê
 • Mnông
 • Ra-glai
 • Xtiêng
 • Bru-Vân Kiều
 • Thổ
 • Giáy
 • Cơ-tu
 • Gié-Triêng
 • Mạ
 • Khơ-mú
 • Co
 • Ta-ôi
 • Chơ-ro
 • Kháng
 • Xinh-mun
 • Hà-Nhì
 • Chu-ru
 • Lào
 • La Chi
 • La Ha
 • Phù Lá
 • La Hủ
 • Lự
 • Lô Lô
 • Chứt
 • Mảng
 • Pà Thẻn
 • Cơ Lao
 • Cống
 • Bố Y
 • Si La
 • Pu Péo
 • Brâu
 • Ơ Đu
 • Rơ- măm
 • Người nước ngoài
 • Dao
 • Khác
 • Hán
 • Ấn Độ
 • Thanh
 • Úc
 • KHO"
 • Ấn
 • Malaysia
 • Sán Chí
- Số CMND/CCCD (*):
- Hộ khẩu thường trú(*):
- Nơi ở hiện tại(*):
Quý khách vui lòng đính kèm hình ảnh giấy tờ liên quan đến hồ sơ
Tên loại hồ sơChọn tập tinDanh sách tập tin đã đính kèm
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (mặt trước, mặt sau) (*): Đính kèm tập tin
  Sơ yếu lý lịch (Áp dụng đối với đối tượng tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội (*): Biểu mẫu Đính kèm tập tin
   Giấy khai sinh đối với trẻ em, trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch.- Xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV : Đính kèm tập tin
    Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cung cấp
    Lưu ý: (*): Phần bắt buộc nhập.
    - Thời hạn tiếp nhận giải quyết là 32 ngày làm việc
    Qúy khách có đồng ý với thông tin đăng ký trên?

    Đồng ý Chỉnh sửa