DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT PHƯỜNG CÔ GIANG NĂM 2024
HOTLINE: (028)3837.4761
KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHO THANH NIÊN TRÚNG TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
09/02/2023 09:11

Ngày 06/02/2023, Chi bộ Khu phố 2 đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Hoài Nam. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định.
Đồng chí Nguyễn Hoài Nam hiện đang là Đoàn viên Chi đoàn khu phố 2 và là thanh niên tình nguyện trúng tuyển Nghĩa vụ Công An, được chi bộ Khu phố 2 bồi dưỡng và tổ chức kết nạp.
Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, quần chúng ưu tú Nguyễn Hoài Nam đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nguyễn Hoài Nam đã dõng dạc đọc lời tuyên thệ thiêng liêng của người Đảng viên.
Đồng chí Huỳnh Minh Thắng – Phó Bí Thư Đảng ủy phường đã phát biểu chúc mừng Chi bộ Khu phố 2 và đồng chí Nguyễn Hoài Nam, bên cạnh đó không quên căn dặn, động viên đồng chí Nguyễn Hoài Nam tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện tư tưởng, đạo đức cách mạng.
Đồng chí Nguyễn Hoài Nam hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người chiến sĩ Công an nhân dân, đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, để xứng đáng với sự tin yêu của đảng viên chi bộ.

TẬP TIN ĐÍNH KÈM