TRUYỀN THÔNG VỀ BỆNH SỐT XUẤT HUYẾTPhòng chống dịch sốt xuất huyếtNGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KHU PHỐ 5 PHƯỜNG CÔ GIANGNGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KHU PHỐ 2, 4 PHƯỜNG CÔ GIANGPHƯỜNG CÔ GIANG TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH THU GOM CHẤT THẢI NGUY HẠI HỘ GIA ĐÌNH VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CỒNG KỀNHNGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC PHƯỜNG CÔ GIANG NĂM 2022
HOTLINE: (028)3837.4761
Thành phần hồ sơ
Đóng

Hướng dẫn:

  1. Email: bắt buộc phải có địa chỉ email để xác thực và nhận thông báo kết quả, dùng để làm tên đăng nhập
  2. Điện thoại: Số điện thoại để nhận thông báo kết quả
  3. Quy trình: Đăng ký tài khoản==>Kiểm tra email để kích hoạt tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Thông tin Doanh nghiệp:
- Tên doanh nghiệp(*):
- Loại doanh nghiệp(*):
- Điện thoại liên hệ (*):
- Số GPKD/Mã số thuế(*):
- Lĩnh vực kinh doanh(*):
- Địa chỉ doanh nghiệp(*):
Thông tin đăng nhập:
- Email (tên đăng nhập)(*):
- Mật khẩu(*):
- Xác nhận mật khẩu(*):
- Mã xác nhận(*):
Lưu ý: (*): SAU KHI ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG. VUI LÒNG KIỂM TRA EMAIL ĐỂ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN.
Qúy khách có đồng ý với thông tin đăng ký trên?

Đồng ý Chỉnh sửa